نوع

  • لوله گالوانیزه

سایز

ضخامت

لوله گالوانیزه

به لوله های فلزی که سطح آن را با فلز روی پوشش می دهند لوله گالوانیزه گفته می شود.

بر اساس جنس نوع فلز لوله گالوانیزه را می توان به دو دسته کلی لوله های گالوانیزه آهنی و لوله های گالوانیزه فولادی تقسیم کرد.

لوله های گالوانیزه در بازار بیشتر با نام لوله های آهنی سفید شناخته می شود و در نامگذاری فرقی بین این دو نوع لوله گذاشته نمی شود اما لوله های فولادی گالوانیزه نسبت به لوله های گالوانیزه آهن سبک تر هستند . و بیشترین استفاده از آنها برای تهویه انجام می شود.

جنس این لوله ها از فولاد نرم است و برای ساخت آن ورق فولاد را با با فشار از داخل قالب عبور می دهند و بعد از آن درزهای موجود را بهم جوش میدهند تا فاصله و درز لوله ها از بین برود در گام بعدی برای جلوگیری از زنگ زندگی لوله ها در یک ظرف از گالوانیزه یا همان روی پوشش می دهند.

این نوع لوله ها نیز نسبت به اسید از حساسیت بیشتری برخوردار هستند و هر نوع اسیدی که برای چدن مضر باشد برای لوله های گالوانیزه فولادی نیز مضر خواهد بود.

این لوله ها با آب مشکلی ندارند و در مجاورت با آب که باشند باعث سخت تر شدن هر چه بیشتر آنها خواهد شد.