شنبه - چهارشنبه 8:00 - 18:00
پنجشنبه 8:00 الی 13:00
بازارآهن شادآباد،بهاران2، بلوک 16

نوع

 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار
 • لوله درزدار

سایز

 • "1/2
 • "3/4
 • "1
 • "11/4
 • "11/2
 • "2
 • "1/2 2
 • "3
 • "4
 • "5
 • "6
 • "8
 • "10

ضخامت

لوله درزدار

نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز معمولاً به دو صورت ساخته می شوند:

۱- نحوه تولید لوله های درزدار وبدون درز : لوله های درزدار(welded pipe)یا لوله با درز جوش: در این روش رول ورق با ضخامت مورد نظر وبر اساس سایز لوله برش خورده وپس از عبور از غلطکهای نورد به شکل گرد در می آیندوپس از آن درز بوجود آمده جوشکاری شده وبه مرحله تست وکونیک میروند این روش اصطلاحاً روش نورد نامیده می شود

این روش بیشتر جهت تولید انواع پروفیلهای مورد مصرف در ساختمان وتولید لوله های شوفاژی ولوله های گازی مورد مصرف در لوله کشی ساختمان بکار می روند .در این روش تولید اصولاً دو نوع روش جوش برای جوشکاری درز جوش مورد استفاده قرار می گیرد: Electric Resistance Welded -ERW : در این روش با ایجاد آمپر بالا توسط دستگاه الکتریکی جوش باعث بوجودآمدن حرارت در لبه های درز جوش شده. باعث ذوب شدن این لبه های گردیده که منجر به جوش خوردن دو لبه اتصال می گردد.

که اصطلاحً به این روش جوشکاری لب به لب نیز می گویند ونیاز به هیچگونه الکترود ندارد.

High Frequency Induction (HFI) Welded Pipe: این روش جوشکاری فرکانس بالا می باشد که در این روش عبوری جریان برق با فرکانس بالا در لبه های درز جوش باعث حرارت زیادی شده که منجر به ذوب شدن لبه وجوش خوردن آنها می گردد در این روش کنترل حرارت جوش ودر نتیجه کیفیت آن بیشتر از روش قبلی می باشد در هر صورت این لوله هاعموماً جهت مصارف صنعتی وفشارهای پایین کارایی دارند وبرای فشارهای بالاتر باید از لوله های مانیسمان استفاده کرد .

قیمت روز لوله درزدار

ردیف سایز قطر ضخامت وزن هر شاخه 6 متری قیمت (ریال)
1 "1/2 21.3 کیلوگرم
2 "3/4 26.7 کیلوگرم
3 "1 33.4 کیلوگرم
4 "11/4 42.2 کیلوگرم
5 "11/2 48.3 کیلوگرم
6 "2 60.3 کیلوگرم
7 "1/2 2 73 کیلوگرم
8 "3 88.9 کیلوگرم
9 "4 114.3 کیلوگرم
10 "5 141.3 کیلوگرم
11 "6 168.3 کیلوگرم
12 "8 219.1 کیلوگرم
13 "10 273.1 کیلوگرم